Disclaimer voor LokaalGelderland.nl, LGLD.nl, LokaalGLD.nl, LokaalZutphen.nl, LokaalBrummen.nl, LokaalLochem.nl, LokaalWarnsveld.nl

Lokaal Gelderland, hierna te noemen LGLD, verleent u hierbij toegang tot LokaalGelderland.nl, LGLD.nl, LokaalGLD.nl, LokaalZutphen.nl, LokaalBrummen.nl, LokaalLochem.nl, LokaalWarnsveld.nl, hierna te noemen 'websites', en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

LGLD behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LGLD en haar bezoekers (reacties). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LGLD, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Wel is het toegestaan om de titel en eerste alinea van nieuwsartikelen te kopiëren en verspreiden op voorwaarde dat er duidelijk vermeldt wordt dat het materiaal afkomstig is van LokaalGelderland, en er een link (url) zichtbaar is naar de website van LGLD

LGLD heeft afspraken met verschillende organisaties, welke schriftelijk toestemming hebben gekregen voor het kopiëren en verspreiden van onze materialen.

Beperkte aansprakelijkheid
LGLD spant zich in om de inhoud van haar websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van LGLD. In het bijzonder zijn alle prijzen voor reclame op de websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de websites wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. LGLD doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de websites. LGLD oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LGLD nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


15-08-2016 © LokaalGelderland