SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

Opinie: De toekomst van Eerbeek

BRUMMEN - GroenLinks hecht waarde aan een eerlijk en transparant bestuur. Een bestuur dat de voordelen en de nadelen van genomen keuzes vertelt en verantwoordt. Hieraan heeft het in onze gemeente bij de ontwikkeling van het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Eerbeek ontbroken. 

Hennie Beelen

Hennie Beelen

GroenLinks Brummen-Eerbeek

GroenLinks wil dat het dorp Eerbeek zich verder kan ontwikkelen tot een mooi, gezond en leefbaar dorp in balans met de industrie waar het cultuur-historisch zo mee verbonden is. Een dorp waar iedereen met plezier woont en waar een toerist graag komt. Waar over 5 jaar alle lege en verpauperde plekken gevuld zijn met aantrekkelijke huizen/winkels/restaurants/terrasjes. Een aantrekkelijk Burgersterrein en Kerstenterrein.  

Het Gemeentebestuur, de Provincie en de industrie hebben gekozen voor groei van de industrie. Alsof groei de enige keus was. Het effect? De balans tussen wonen/leven, veiligheid, gezondheid, werken en recreëren is zoek. De nadelen zijn groot voor  inwoners. De mensen in de woonwijk direct naast de fabrieken krijgen een hoge  rekening gepresenteerd. Veel overlast. Toename zwaar verkeer, hoge gebouwen ‘in’ de achtertuin, geluid, trillingen, fijnstof, stank. Op het Burgersterrein een industrieel gebouw en ook hier een toename van veel vrachtverkeer. Veel (kleine) ondernemers en inwoners worden hier de dupe van.

"GroenLinks vindt het onacceptabel om te zeggen, 'de industrie was er eerst, dus inwoners/ondernemers niet zeuren'"
Hennie Beelen

GroenLinks vindt het onacceptabel om te zeggen, 'de industrie was er eerst, dus inwoners/ondernemers niet zeuren'. Hiermee worden de zorgen en de bezwaren die er zijn gebagatelliseerd. GroenLinks kiest ervoor om deze nadelen in alle openheid op tafel te leggen. Wil de bevolking deze prijs betalen, willen ze desnoods verhuizen of gecompenseerd worden of kiezen ze voor andere oplossingen? 

GroenLinks roept de industrie op om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven met het presenteren van een lange termijn visie. Een gesprek op plaatselijk, provinciaal en wellicht zelfs internationaal niveau. Hoe zien de CEO’s, de aandeelhouders het bestaan van de industrie in Eerbeek over 10-20 jaar? De inwoners/ondernemers van Eerbeek hebben er recht op dit te weten, immers het is ook hun toekomst.

Tot slot een korte vergelijking met Philips en Eindhoven. In 1891 is de gloeilampenfabriek daar gestart en uiteindelijk uitgegroeid tot een multinational van formaat. Ook hier werd een hele leefgemeenschap gebouwd bij de gloeilampenfabriek (het eerste dorp is nu nog een beschermd stadsgezicht). Anton Philips heeft hier vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heel veel geïnvesteerd.

Er kwam een moment dat de directie van Philips tegen de grenzen van groei aanliep. Een lange termijn visie resulteerde destijds in het verplaatsen van de productie-eenheid. De 27 ha fabrieks- en kantoorgebouwen kwamen in handen van woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, gemeenten. Inmiddels zijn de industriële gebouwen herontwikkeld en worden behuisd door een hotel, innovatieve bedrijven, start-ups, een museum. En tot op vandaag de dag worden Philips en Eindhoven nog steeds in een adem genoemd.

Deze vergelijking dient wat ons betreft uitsluitend en alleen om de industrie, de Gemeente, de Provincie erop te attenderen dat het ontwikkelen van een lange termijn visie noodzakelijk is anno 2018. Begrijp ons goed: Ja industrie en Ja in balans met de leefomgeving.

Het lijkt er nu op dat (economische) groei de enige insteek is geweest, van industrie en van overheden en dat het deze balansverstoring op de koop toeneemt. Een gemiste kans en bestuurlijk valt hier volgens GroenLinks veel op af te dingen. ‘Vloeken in de kerk?’ of oprechte kritische vragen die in een open samenleving met respect gesteld mogen worden.

 

 

Disclaimer

LokaalGelderland biedt ruimte voor opiniestukken. Echter moeten ze uiteraard wel journalistiek verantwoord zijn. Het opiniestuk is niet geschreven uit naam van LokaalGelderland, maar uit naam van de auteur. Jouw opiniestuk op LokaalGelderland.nl? Neem contact op via [email protected].
Reageren? Mail de redactie via [email protected].


Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.