SCROLL VERDER
SCROLL VERDER
Tjitske Ypma (l) en Calle Janssen (r) van LochemGroen!.

Opinie: Omgevingsvisie? Eerst transparantie

LOCHEM - Al jaren geleden werd er landelijk gesproken over de omgevingswet en telkens is deze uitgesteld. De Omgevingswet is de grootste wetswijzigingen sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De wet bundelt bestaande wetten omtrent ruimtelijke ordening en moet het initiatiefnemers makkelijker maken om in overleg met hun omgeving projecten op te pakken. Inmiddels zijn we als gemeente aanbelandt bij de voorloper: De Omgevingsvisie. Op basis van deze Omgevingsvisie worden straks Omgevingsplannen gemaakt waar ontwikkelingen binnen moeten passen.

Voor de Omgevingsvisie zijn meedenkdagen georganiseerd. Maar wat houdt dat meedenken nou eigenlijk in? 1350 inwoners van Lochem hebben de moeite genomen hun mening te geven, evenals stakeholders en raadsleden. Deze ideeën zijn samengevat in opsommingen en op kaarten, maar hoe deze gewogen en eventueel meegenomen worden is niet inzichtelijk voor de inwoners en ook nier voor de raadsleden.

Transparant proces

LochemGroen! vroeg al meermaals samen met GroenLinks en PvdA om een transparant proces. Wethouder Eggink geeft telkens aan om vooral geduld te hebben voor de participatie eindelijk inzichtelijk zou worden. Tegelijk dient de raad in te stemmen met een strakke planning om nog voor de zomer van 2024 een concept visie te hebben liggen.

We moeten vertrouwen uitspreken in het gehele proces zonder het proces te kunnen volgen. Anders verloopt de Wet voorkeursrecht gemeenten en kan een deel van de benodigde gronden voor de kernvisies op de buik worden geschreven. We begrijpen als LochemGroen! de noodzaak voor snelheid, maar het kan alleen snel als het gepaard gaat met transparantie.

Het is de taak van de raad en het college om te zorgen dat er een gedragen én gewogen Omgevingsvisie komt, waarbij opgaves helder zijn en inwoners hier in meegenomen zijn. Nu werd alleen gevraagd naar de eigen wensen, maar werden de kaders niet meegegeven. Het is makkelijk snoep bestellen als je geen maximum budget hebt. Voor LochemGroen! zijn bijvoorbeeld het behoud van biodiversiteit en het energieneutraal worden wezenlijke kaders.

Leefbare aarde

We kunnen wel bakkeleien over bestemmingsplannen, maar dat kan niet zonder het grootste bestemmingsplan: een leefbare aarde. Inwoners gaven ook massaal aan dat natuur en landschap prioriteit verdienen. Hoe dit wordt meegenomen is echter niet duidelijk.

Raadslid Tjitske Ypma van LochemGroen! heeft gevraagd om een overzicht van de opgaves in Lochem, plus inzicht in de weging van burgerlijke en raadsinbreng. 11 september kwam pas na de zoveelste navraag naar buiten welke bronnen er zijn geraadpleegd om de opgaves in beeld te brengen. Adviesbureau Tauw heeft nulmetingen gedaan op diverse terreinen, en de VNG-trends zijn geraadpleegd. Welke terreinen door Tauw zijn onderzocht en wat de uitkomst daarvan is, wordt door de wethouder nog steeds niet gedeeld. Bovendien: deze belangrijke uitgangspunten voor een toekomstig Lochem zijn niet voorgelegd aan de 1350 inbrengers. Met meer informatie kunnen burgers ook beter meedenken.

Participatie sausje 

Het proces heeft er alle schijn van dat het college haar eigen gang gaat en wederom een participatie sausje over haar eigen werk giet, net zoals bij de kernvisies. Inwoners van Lochem hebben dit ook zo opgevat en zijn een petitie begonnen onder de titel Burgerinitiatief Lochem 2040: verbeter de participatie.

LochemGroen! roept op tot transparantie, een duidelijk beeld van de opgaves en daadwerkelijke participatie van inwoners en raad voor een breed gedragen omgevingsvisie voor mens, dier en natuur.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Steun de lokale journalistiek. Word donateur van LokaalGelderland

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.