SCROLL VERDER
SCROLL VERDER
Het oude en nieuwe Stadhuis van Zutphen.

Opinie: Beleid dichterbij

ZUTPHEN - De gemeenteraad overlegt een keer per twee weken op de maandagavond. Tijdens een raadsvergadering worden er beslissingen genomen die de hele gemeente en al haar burgers aangaan. Toch komen er maar weinig burgers kijken en hebben slechts weinigen een idee wat er allemaal wordt besproken en door wie. Blijkbaar is de drempel van het Stadhuis voor velen te hoog. Dat moet veranderen. Hoe krijgen we beweging in de vergaderstructuur zodat alle inwoners van Zutphen mee kunnen denken en mee kunnen praten over onderwerpen die direct voor hen van belang zijn? Hoe maken we de kloof tussen burger en beleidsvorming kleiner?

Martijn Siemes

Burgerbelang Zutphen-Warnsveld

De gemeente Zutphen heeft de laatste jaren met succes meer betrokkenheid laten zien bij burgerinitiatieven en staat ook steeds meer open voor burgerparticipatie. Burgerbelang juicht deze ontwikkeling toe. Wij zijn ook erg blij met de zeer recente ontwikkelingen rondom de raadsvergaderingen, die de gemeenteraadsvergaderingen gastvrijer proberen te maken voor belangstellenden en betrokkenen.

"De vergaderavonden zijn niet alleen laat, maar ook lang"
Martijn Siemes

Zo staan de grote blauwe deuren nu voor iedereen open om het oude stadhuis tijdens de vergadering te bezoeken en is er nu letterlijk meer ruimte om na afloop na te praten met raadsleden, wethouders en publiek. Sinds kort vergadert de gemeenteraad in de grote zaal van het Oude Stadhuis waardoor al het publiek eindelijk een goede zitplaats heeft. De volgende  stap is om te kijken hoe de raadsvergaderingen zelf aantrekkelijker te maken zijn voor de inwoners. 

Raadsvergadering te laat op de avond

Wij hebben dit vaak besproken met verschillende inwoners en ondernemers en hieruit kwamen een aantal interessante constateringen. Het tijdstip van de raadsvergadering (21:30 uur) wordt door velen als erg laat beschouwd. Mensen moeten de dag er na ook nog werken en een vergadering duurt al snel tot 23:00 uur of langer. De vergaderavonden zijn niet alleen laat, maar ook lang.

Vanaf 19:00 uur beginnen de forumvergaderingen en voordat er voorstellen politiek worden behandeld zijn we zo drie uur verder. Forumvergaderingen worden vaak gezien als saai of moeilijk te volgen. Veel onderwerpen zijn erg technisch van aard waar een inwoner als relatieve buitenstaander niet voldoende kennis over heeft. Er is weinig politieke discussie in de fora of de raad. Echte pleidooien ontbreken, echt debat ook. Het is voor een buitenstaander moeilijk te bepalen waar de raadsleden het wel of niet over eens zijn.

Open tafelgesprekken

Voor raadsleden is het huidige systeem ook niet ideaal. Vooral de communicatie tussen college en raad is erg stroperig en het aanleveren van stukken gaat niet altijd zoals wij het graag zouden zien. Ook onder raadsleden leeft de wens om meer nadruk te leggen op de politieke overwegingen en minder op technische aangelegenheden. Wij hebben gekeken naar hoe andere gemeenten dit doen en of er elementen zijn die voor onze gemeente van belang zijn. Zo heeft de gemeente Lochem een interessante combinatie van open tafelgesprekken en raadsvergadering. De gemeente Haaren heeft zelf een ‘Haarens model’ ontwikkeld waarbij ze gebruik maken van een ‘raadsplein’, waar inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen in gesprek gaan met raadsleden en leden van het college van Burgemeester en Wethouders over beleidsvoorstellen.

Zutphen is natuurlijk uniek en zal een eigen weg moeten vinden. Burgerbelang zet graag de eerste stap.

 

 

Disclaimer

LokaalGelderland biedt ruimte voor opiniestukken. Echter moeten ze uiteraard wel journalistiek verantwoord zijn. Het opiniestuk is niet geschreven uit naam van LokaalGelderland, maar uit naam van de auteur. Jouw opiniestuk op LokaalGelderland.nl? Neem contact op via [email protected].
Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Steun de lokale journalistiek. Word donateur van LokaalGelderland

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.