Provincie doet onderzoek naar spoorverbetering in de Achterhoek

  • OV
  • 13 februari 2018 - 15:58

ACHTERHOEK - Provincie Gelderland gaat samen met regio Achterhoek, ProRail, Arriva en BRENG onderzoek doen naar verbetering van de spoorlijn in de Achterhoek. In het onderzoek worden de mogelijkheden voor (spits)sneltreinen en op langere termijn elektrificatie meegenomen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de kosten en baten van een vrije spoorkruising in Arnhem-Oost en de haalbaarheid van een spoortunnel onder de Europaweg in Doetinchem.

Gedeputeerde Conny Bieze: "Met 21.000 reizigers per dag is de regionale spoorlijn in de Achterhoek één van de drukste van Nederland. We willen het spoor sneller en schoner maken. Hiervoor doen we onderzoek naar de mogelijkheden voor het versnellen van de lijn met een sneltrein in de spits en het vergroenen van de lijn door elektrificatie."

Sneltrein en Elektrificatie

Provinciale Staten hebben 25-30 miljoen euro gereserveerd voor een verdubbeling van het spoor tussen Didam en Doetinchem. Op verzoek van Provinciale Staten en ProRail wordt het onderzoek naar spoorverdubbeling verbreed met een studie naar (spits)sneltreinen op korte termijn en een gedeeltelijk elektrificatie op langere termijn.  De huidige kwartierdienst Arnhem-Doetinchem blijft in alle alternatieven behouden. 

Tegelijk met de studie naar extra dubbelspoor wordt onderzoek gedaan naar een vrije spoorkruising bij Arnhem-Oost. Een vrije spoorkruising zorgt ervoor dat treinen van en naar Zwolle, Winterswijk en Duitsland elkaar niet langer hinderen. Een vrije spoorkruising is niet alleen een verbetering van het regionale- maar ook het internationale treinverkeer (ICE, IJssellijn). Het onderzoek naar de kosten en baten moet in het najaar zijn afgerond waarna het met de minister kan worden besproken in het bestuursoverleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Spoortunnel Europaweg 

De aanleg van dubbelspoor en de mogelijke extra treinen hebben gevolgen voor de verkeersdoorstroming en veiligheid op de overwegen. Op het spoor tussen Didam en Doetinchem ligt de drukste overweg van Gelderland: de Europaweg (N316). Hier gaan 18.000 motorvoertuigen dagelijks het spoor over. De overweg is opgenomen in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Een spoortunnel moet de veiligheid en doorstroming van het verkeer verbeteren. Deze studie moet voor de zomer klaar zijn.

Het onderzoek is naar verwachting eind 2018 afgerond waarna de alternatieven samen met de kosten batenanalyse van de vrije spoorkruising Arnhem-Oost en de haalbaarheidsstudie van de Europaweg worden voorgelegd aan Provinciale Staten.


Wil je ons steunen met een maandelijkse bijdrage?

Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.