Deze brief stuurde de Brummense burgemeester naar Dijksma over vliegroute Lelystad

  • Lelystad Airport
  • 11 oktober 2017 - 07:50

BRUMMEN - De burgemeester van Brummen, Alex van Hedel, heeft een brief gestuurd naar staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij houdt zich binnen het kabinet bezig met infrastructuur en milieu en verantwoordelijk voor een goede inpassing van de vliegroutes die het gevolg zijn van de uitbreiding van het vliegveld in Lelystad. 

"Door middel van de brief heb ik de staatssecretaris gewezen op de gevolgen die extra vliegverkeer heeft boven of nabij Eerbeek." Van Hedel roept in zijn brief de staatssecretaris vooral op zo spoedig als mogelijk te komen tot herindeling van het Nederlandse luchtruim. 

Van Hedel volgt de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport na eigen zeggen al geruime tijd op de voet. "Het vliegverkeer wereldwijd en dus ook in Nederland neemt toe. Dat brengt veranderingen met zich mee. Het rijk is hier volop mee bezig. Visie is dat Schiphol zich vooral moet gaan richten op het zakelijk vliegverkeer en dat de luchthavens in Lelystad en Eindhoven zich meer gaan richten op de vakantievluchten. Voor de concurrentiepositie van Schiphol en ook heel Nederland is dit een goede zaak. Maar dat betekent wel dat we met elkaar moeten zorgen dat we op een zorgvuldige manier nieuwe afspraken maken over hoe we die toename van het aantal vliegtuigen goed gaan organiseren."

Relativeren

Van Hedel vindt het belangrijk om op basis van feitelijke informatie tot een standpunt te komen. "Het aantal vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport neemt vanaf 1 april 2019 in verschillende fases toe. Deze bewegingen worden verdeeld over meerdere routes in de dagelijkse periode van 06.00 tot 23.00 uur. Eén route wordt toegevoegd aan de twee reeds bestaande zogenoemde outboundroutes boven het grondgebied van Brummen. Per saldo betekent dat, dat gemiddeld vanuit Lelystad één vliegtuig in 1 à 2 uur extra boven het grondgebied van de gemeente overvliegt op een hoogte van tenminste 2.000 meter. De wettelijke geluidsnormen worden daarbij niet overschreden, woonkernen worden vermeden."

Oproep

Volgens de meest actuele plannen wordt het Noordelijke deel van de Veluwe ontzien door vliegtuigen te laten klimmen naar een grotere hoogte en vanaf Apeldoorn deels te laten buigen naar het zuidwesten. "Op zich een begrijpelijke aanpassing, maar geen verbetering als het gaat om de routes die nabij het dorp Eerbeek lopen", aldus Van Hedel. Reden voor de Brummense burgervader om de staatssecretaris te wijzen op de gevolgen voor Eerbeek. "Een toename van vliegverkeer nabij Eerbeek komt niet ten goede van het gemeentelijk beleid om belangen van industrie en werkgelegenheid in relatie tot natuurwaarden en leefbaarheid in een evenwichtige balans te brengen. Daarom heb ik in mijn brief de staatssecretaris verzocht om zich maximaal in te spannen zo spoedig mogelijk tot  herziening van het luchtruim te komen." Volgens planning wordt het luchtruim boven Nederland namelijk in 2023 opnieuw ingedeeld. 

"Ik roep de staatssecretaris op om te komen met alternatieven die aantoonbaar minder vliegbewegingen nabij het dorp Eerbeek tot gevolg hebben. Hierbij zal een veel grotere vlieghoogte dan nu wordt voorgesteld en een route die zo veel mogelijk het grondgebied van de gemeente Brummen ontziet, een goed alternatief kunnen vormen voor de huidige plannen."

Lees HIER de brief. 

 

 

Lees ook: 


Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.